Clean Seas
«Turn the tide on plastic»

Clean Seas Norway

SailLogic i samarbeid med Norges Seilforbund fronter FNs Miljøprogram sin kampanje «Clean Seas – Turn The Tide on Plastic» i Norge under navnet «Clean Seas Norway». Gjennom kampanjen formidler vi kunnskap om konsekvensene av marin forsøpling, jobber med engasjerende tiltak for å redusere bruken av plast og gjennomfører ulike opprydningstiltak som bevisstgjøring rundt avfallshåndtering – herunder aktiviteter som eksempelvis strandrydding med barn, unge og næringsliv. Aktiviteter og tiltak utføres i samarbeid med våre lokale og regionale Clean Seas-ambassadører, lokale bedrifter, landets 121 seilforeninger samt barne- og ungdomsskoler og idrettslag i nærmiljøet.

Clean Seas Norway og seiling som idrett

Seiling er en idrett med sterk tilknytning til havet. Ettersom vi selv er seilere ønsker vi gjennom norsk seilsport å skape engasjement rundt kampanjen, og gjøre kampanjen kul! Alle aktive unge norske seilere er oppnevnt som ambassadører gjennom det vi kaller «Team Norway»

Clean Seas Norway sitt engasjement:

  • Foredrag på barne- og ungdomsskoler og for næringsliv
  • Miljøengasjement innen norsk idrett
  • Strandrydding og andre rydde-tiltak i samarbeid med kommuner og bedrifter.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skriv inn navn og e-post så kontakter vi deg!