Clean seas
“Turn The Tide
on Plastic”

Clean Seas – «Turn The Tide on Plastic»


SailLogic har en avtale med UN Environment om å fronte kampanjen Clean Seas «Turn The Tide On Plastic» i Norge og mottok støtte til dette arbeidet fra Miljødirektoratet i 2018. Gjennom vår norske kampanje Clean Seas «Turn The Tide On Plastic» sprer vi kunnskap om konsekvensene med marin forsøpling, jobber med tiltak for å redusere bruk av engangs plastikk og rydder strender. Våre aktiviteter er knyttet opp til våre regionale og nasjonale partnere og tiltak i lokale bedrifter, i landets 120 seilforeninger samt skoler og idrettslag i nærmiljøet. Vårt hoved «roadshow» er Norsk Seilsportsliga og arrangementene knyttet til dette

Clean Seas Team Norway


Vi har gjennom seilsesongen 2018 spred kunnskap, undervist og arrangert strandryddinger med seilforeninger, skoler, bedrifter og privatpersoner. Vi har engasjert seilere til en felles kamp om å ta vare på vår lekeplass – havet! Vi har ryddet 15 km strand og samlet ca. 2 tonn plast, som er innlevert på lokale søppelmottak. Tilstedeværelse på landets største seilarrangementer har vært en av mange suksesskriterier i kampanjen. Gjennom arrangementene og seilforeninger, fra Bodø i nord og ned rundt kysten helt inn i Oslofjorden, har klart å etablere et nasjonalt fokus på marin forsøpling. Vi har endret holdninger. Veldig mange aktive seilere er i dag Clean Seas Team Norway ambassadører, som hver dag påvirker miljøet rundt seg.

Kontakt oss